ZNANI SYBIRACY

 


Józef Piłsudski
(1867–1935)

  


Adam Mickiewicz
(1798–1855)

  


Święty Rafał Józef Kalinowski
(1835–1907)

  


Władysław Anders
(1892–1970)

  


gen. August Emil Fieldorf "Nil"
(1895–1953)

  


Święty Zygmunt Szczęsny Feliński
(1822–1895)
  


Benedykt Dybowski
(1833–1930)

  


Bronisław Piłsudski
(1866–1918)

  


Wacław Sieroszewski
(1858–1945)

  


Antoni Bolesław Dobrowolski
(1872–1954)

  


Andrzej Strug
(1871–1937)

  


Jerzy Urbankiewicz
(1915–2004)

  


Michał Elwiro Andriolli
(1836–1893)

  


Maurycy August Beniowski
(1746–1786)

  


Walerian Łukasiński
(1786–1868)

  


Jan Kiliński
(1760–1819)

  


Wincenty Migurski
(1805–1863)

  


Aleksander Piotr Czekanowski
(1833–1876)

  


Roman Stanisław Adam Sanguszko 
(1800–1881)

  


Juliusz Blachowski 


  


Edward Piekarski
(1858–1934)

  


Leopold Bacewicz


  


Aniela Krzywoń
(1925–1943)

  


Hanka Ordonówna
(1902–1950)

  


Zbigniew Chmielewski
(1926–2009)

  


Juliusz Baczyński


  


Stanisław Biela
(1907–2000)

  


Hanna Skarżanka
(1917–1992)

  


Ksiądz kardynał Kazimierz Świątek
(1914–2011)

  


Ksiądz Zdzisław Peszkowski
(1918–2007)

  


Barbara Skarga
(1919–2009)

  


Henryk Czyż
(1923–2003)

  


Janusz Marek Bardach
(1919–2002)

  


ojciec OFM Conv. Łucjan Królikowski
(ur. 1919)

  


Ryszard Kaczorowski
(1919–2010)

  


Ksiądz profesor Michał Heller
(ur. 1936)

  


Anna German
(1936–1982)

  


Andrzej Kondratiuk
(ur. 1936)

  


Jacek Furdyna
(ur. 19..)

  


Jan Łopuski
(ur. 1917)

  


Bernard Ładysz
(ur. 1922)

  


Stanisław Lenartowicz
(1921–2010)

  


Grażyna Lipińska
(1902–1995)

  


Ryszard Reiff
(1923–2007)

  


Edward Duchnowski
(1930–2010)

  


Marian Jonkajtys
(1931–2004)

  

-