ODDZIAŁ ELBLĄG Powołanie do życia Oddziału Związku Sybiraków w Elblągu

Oddział Sybiraków w Elblągu mógł powstać dzięki inicjatywie członków założycieli Związku Sybiraków w Polsce (na szczeblu krajowym związek został reaktywowany w grudniu 1988 r. z inicjatywy Ireny Głowackiej, która posiada legitymację nr 1, i 21 założycieli), a także grupie inicjatorskiej z Elbląga, która 11 marca 1989 r. podjęła starania o zorganizowanie Oddziału Związku Sybiraków w Elblągu. Na apel Marii Miller, Marii Sadłowskiej i śp. Władysława Soleckiego odpowiedziało liczne grono elblążan, które zobowiązało się podtrzymywać chlubną tradycję Związku. Przypominamy w tym miejscu, iż Związek Sybiraków został reaktywowany 1988 r., a powstał w 1928 r.Oprócz wyżej wymienionych osób w mieszkaniu Marii Miller spotkali się śp. Piotr Perwenis, Tekla Chrabąszcz, Janina Chryniewicz, Franciszka Banach, Bolesław Kołtun i Franciszek Maszkowski.

Kapelan Związku Sybiraków w Elblągu

Kapelanem Związku Sybiraków w Elblągu jest ks. Infułat Mieczysław Józefczyk, który od samego początku służył pomocą i sympatią, między innymi udostępniając pomieszczenia parafialne, jak i ambonę do wszelkich ogłoszeń.

Struktura organizacyjna Oddziału Związku Sybiraków w Elblągu na tle Związku Sybiraków i jego struktury ogólnopolskiej

Obecnie w Polsce zrzeszonych jest około 60 tysięcy Sybiraków, a w Oddziale Elbląskim jest to ponad 800 osób, z czego połowa mieszka w Elblągu.   

Orientacyjna ewidencyjna liczba członków Związku Sybiraków w poszczególnych oddziałach Związku w Polsce – stan na dzień 1 IX 2000 

 1. Augustów – 799

 2. Biała Podlaska – 282

 3. Białystok – 2 281

 4. Bielsko–Biała – 423

 5. Bydgoszcz – 1 012

 6. Chełm – 201

 7. Ciechanów – 71

 8. Częstochowa – 287

 9. Elbląg – 838

 10. Gdańsk – 2 001

 11. Gliwice – 637

 12. Gorzów Wielkopolski – 2 452

 13. Jelenia Góra – 3 643

 14. Kalisz – 2 076

 15. Katowice – 1 537

 16. Kielce – 321

 17. Konin – 253

 18. Koszalin – 2 076

 19. Kraków – 1 197

 20. Krosno – 347

 21. Legnica – 1 958

 22. Leszno – 110

 23. Lublin – 551

 24. Łomża – 1 199

 25. Łódź – 976

 26. Nowy Sącz – 132

 27. Olsztyn – 1 601

 28. Opole – 1 954

 29. Ostrołęka – 338

 30. Piła – 461

 31. Piotrków Trybunalski – 185

 32. Płock – 122

 33. Poznań – 1 004

 34. Przemyśl – 1 084

 35. Radom – 234

 36. Rzeszów – 549

 37. Siedlce – 170

 38. Sieradz – 102

 39. Skierniewice – 105

 40. Słupsk – 837

 41. Sokołów Podlaski – 111

 42. Sopot – 230

 43. Stargard Szczeciński – 532

 44. Szczecin – 3 458

 45. Tarnobrzeg – 240

 46. Tarnów – 195

 47. Toruń – 834

 48. Wałbrzych – 3 337

 49. Warszawa – 4 089

 50. Włocławek – 118

 51. Wrocław – 5 352

 52. Zakopane – 102

 53. Zamość – 330

 54. Zielona Góra – 2 783

Oddział Związku Sybiraków w Elblągu swoim terenem obejmuje byłe województwo elbląskie i posiada 10 kół : koło nr 1 w Elblągu - 207 członków, koło nr 2- 144 członków, Kwidzyn – 95 członków, Malbork - 81, Sztum - 31, Nowy Dwór - 34, Tolkmicko - 14, Braniewo - 51, Pasłęk - 54 i Orneta – 30 członków (wyżej wymienione dane są orientacyjne i dotyczą 2004 r.) .

Prezesami w/w kół są odpowiednio :

-         koło nr 1 w Elblągu – Michał Wołoszczak; tel. 55/ 232 54 29

-         koło nr 2 w Elblągu – Maria Sadłowska; tel. 55 / 232 61 53

-         koło w Kwidzynie – Antoni Dąbek; tel. 55 / 279 35 62

-         koło w Malborku – Czesław Bartosz; tel. 55 / 272 26 12

-         koło w Pasłęku – Włodzimierz Wojczys; tel. 55/ 248 32 45

-         koło w Braniewie – Stanisław Borkowski

-         koło w Nowym Dworze Gdańskim – ...

-         koło w Ornecie – Stanisław Masalski

-         koło w Sztumie – Edward Studziński; tel. kom. 0 601 898 316

-         koło w Tolkmicku – Janusz Łuszczykiewicz; tel 55 / 231 65 83Nowy Zarząd Oddziału ZS w Elblągu został wybrany podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Prezesem
Oddziału Związku Sybiraków w Elblągu jest Kazimierz Kotowski.

Prezydium:

Prezes – Kazimierz Kotowski; tel. 55 / 232 34 62

wiceprezes – Maria Sadłowska; tel. 55 / 232 61 53

wiceprezes – Maria Sadłowska

Sekretarz – Władysław Kokusz; tel. 55 /

Skarbnik – Henryka Kania; tel. 55 / 234 62 51

Członek Prezydium – Władysława Trocka

Członkowie Zarządu :

Antoni Dąbek;

Czesław Bartosz;


Komisja rewizyjna:

Czesław Pałdyna;

Helena Rzeszutek;

Włodzimierz Wojczys

Sąd koleżeński:

Przewodniczący – Maria Miler;

Alina Jarosz;

Krystyna Sobieszczuk


W ciągu 20 lat (licząc do roku 2009) zmarło ponad 250 sybiraków, a w ostatnim okresie z roku na rok umiera ich coraz więcej. Każdy zrzeszony Sybirak bezwzględnie musiał być represjonowany i do Ojczyzny powrócił z głębi ZSRR - z Syberii lub ze stepów Kazachstanu. Sybiracy w naszym oddziale pochodzą z okresu prześladowań i deportacji w latach 1939—1956. Średnia wieku oscyluje w granicach 75 lat, najmłodszy sybirak urodzony na Kołymie ma 54 lata, a najstarszy 103 lata. Sybiraków, którzy na zsyłce byli jako rodzice w naszym oddziale żyje zaledwie 17 osób; pozostali to dzieci lub dorosła młodzież, którzy na zsyłce byli razem z rodzicami, a wielu z nich powróciło jako sieroty z domów dziecka.

Przy omawianiu działalności i historii Oddziału Związku Sybiraków w Elblągu nie sposób nie wspomnieć o Poczcie Sztandarowym, który zajmuje bardzo ważne miejsce w Związku i reprezentuje go we wszystkich uroczystościach patriotyczno-kościelnych o zasięgu lokalnym oraz niektórych uroczystościach o zasięgu ogólnokrajowym.

Poczet sztandarowy

Julian Arciszewski

Henryk Szumski

Franciszek Stanul

Józef Statkiewicz

Jan Statkiewicz

Henryk Mongiało

Kazimierz Kotowski

   Na zdjęciu stoją od lewej:
   K. Kotowski, J. Arciszewski, F. Stanul.