ZNANI SYBIRACY
Ryszard Reiff
(1923–2007)

Ryszard Reiff urodził się 4 lipca 1923 roku w rodzinie inteligenckiej. Podczas II wojny światowej działał w ruchu oporu. Był członkiem Konfederacji Narodu, dowódcą jednego z pierwszych oddziałów partyzanckich Uderzeniowych Batalionów Kadrowych. Po scaleniu z AK dowodził kompanią w 3. batalionie 77 pp. AK walczącym na Ziemi Nowogródzkiej. W latach 1944-1946 więziony na terenie ZSRR. Od 1946 dziennikarz w tygodniku "Dziś i Jutro", w okresie 1950-1953 redaktor naczelny "Słowa Powszechnego". W latach 1976-1979 wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia PAX, po śmierci Bolesława Piaseckiego - w 1979 - został przewodniczącym Zarządu Głównego PAX (funkcje tę sprawował do 1982). Pod jego kierownictwem zasadniczo zmieniła się linia polityczna tego stowarzyszenia: poparło ono towrzącą się "Solidarność", a dziennik "Słowo Powszechne" (organ prasowy PAX'u) stał się jednym z najbardziej wiarygodnych dzienników opisujących wydarzenia w Polsce.

W latach 1981-1982 był członkiem Rady Państwa. 13 grudnia 1981 r. jako jedyny z 14 członków Rady Państwa sprzeciwił się zatwierdzeniu uchwały o wprowadzeniu stanu wojennego i dekretu o stanie wojennym, za co został odwołany ze stanowiska. W latach 1965-1969 i 1980-1985 poseł na Sejm IV i VIII kadencji, w okresie 1980-1982 przewodniczący Koła Poselskiego PAX. W latach 1989-1991 senator z ramienia Komitetu Obywatelskiego, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. Od 1989 pierwszy powojenny prezes reaktywowanego Związku Sybiraków. Funkcję tę sprawował przez aż 4 kadencje (do 2006), ciesząc się w tym czasie dużym zaufaniem i poparciem.

Ryszrad Reiff był znany z aktywnej działaności społecznej, jak również jest autorem wielu książek i publikacji, m.in. "Okrągły stół", "Archiwum myślenia politycznego" (2005), Archiwum Stowarzyszenia PAX (2006).

Ryszrad Reiff zmarł po długiej chorobie, 9 grudnia 2007 roku w Warszawie.

Opracowano na podstawie  http://pl.wikipedia.org


- powrót -