Banner

Zarząd Główny Stowarzyszenia w Elblągu

Cele / Inicjatywy

Dokumenty

Podstawowe informacje dot. uwłaszczenia

Strony www dot. uwłaszczenia

Kontakt


                   OSU-Elbląg

Dokumenty

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu powstało z myślą o pomocy ludziom chcącym nabyć na własność mieszaknie, które z mocy prawa jest własnością spółdzielni, a które w świetle obowiązującego prawa może stac się z powodzeniem własnością członka tejże spóldzielni - oczywiście po spełnieniu warunków, które określają przepisy prawa.

Zwracamy również uwagę na problem nieuregulowanych kwestii własnościowych na tzw. ziemiach odzyskanych.


Prezentujemy tu szerego dokumentów, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą tzw. tematyki uwłaszczeniowej. Przedstawiamy również dokumenty, które świadczą o działaniu Zarządu Głównego Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu.

   

- Pytania czytelnika z Wrocławia - próba odpowiedzi (05.01.2005)
   

- Nowelizacja u. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy
   

- O uwłaszczeniu w Słupsku - uchwała rady miejskiej z 27 X 2004
   

- Ważne dni : 18 marca i 18 kwietnia 2004
   

- Ile zarabiają prezesi spółdzielni mieszkaniowych?
   

- Wniosek do spółdzielni mieszkaniowej o wykupienie mieszkania


                        ---------------- Nasze pisma ----------------

   

- Wyrok WSA - bezczynność spółdzielni mieszkaniowej (24.11.2004)
   

- Pismo do Prezydenta miasta Elbląga - ponaglenie (18.11.2004)
   

- List do Prezydenta miasta Elbląga z zapytaniem (04.10.2004)
   

- Pismo do Prezydenta miasta Elbląga (15.09.2004)
   

- Pismo do Zarządu SM Zakrzewo w Elblągu (06.09.2004)
   

- List otwarty do Prezydenta i Radnych miasta Elbląga (24.08.2004)
   

- Skarga do WSA w Olsztynie (10.08.2004)
   

- Pismo do Zarządu SM Zakrzewo w Elblągu (16.07.2004)
   

- Pismo do KK NSZZ Solidarność (06.07.2004)

Banner