Banner

Zarząd Główny Stowarzyszenia w Elblągu

Cele / Inicjatywy

Dokumenty

Podstawowe informacje dot. uwłaszczenia

Strony www dot. uwłaszczenia

Kontakt


                   OSU-Elbląg

Cele / Inicjatywy

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu powstało z myślą o pomocy ludziom chcącym nabyć na własność mieszaknie, które z mocy prawa jest własnością spółdzielni, a które w świetle obowiązującego prawa może stac się z powodzeniem własnością członka tejże spóldzielni - oczywiście po spełnieniu warunków, które określają przepisy prawa.

Zwracamy również uwagę na problem nieuregulowanych kwestii własnościowych na tzw. ziemiach odzyskanych.Cele Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu1. Przeciwdziałanie grabieży majątku narodowego w ramach realizacji dotychczasowych programów prywatyzacyjnych.
2. Ujawnianie i informowanie o mechanizmach gospodarczych destabilizujących polską gospodarkę.
3. Przygotowanie społeczeństwa do tworzenia lokalnego rynku kapitałowego.
4. Reprezentowanie praw i interesów swoich członków.
5. Tworzenie warunków do powstania warstwy średniej w społeczności lokalnej.
6. Tworzenie lokalnego zaplecza dla uchwalenia ustaw uwłaszczeniowych, w tym również programu powszechnego uwłaszczenia.
7. Po uchwaleniu ustaw uwłaszczeniowych - kontrola, partycypacja i współuczestniczenie w procesie uwłaszczeniowym.Inicjatywy Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu

   

- Wyrok WSA - bezczynność spółdzielni mieszkaniowej (24.11.2004)
   

- Pismo do Prezydenta miasta Elbląga - ponaglenie (18.11.2004)
   

- List do Prezydenta miasta Elbląga z zapytaniem (04.10.2004)
   

- Pismo do Prezydenta miasta Elbląga (15.09.2004)
   

- Pismo do Zarządu SM Zakrzewo w Elblągu (06.09.2004)
   

- List otwarty do Prezydenta i Radnych miasta Elbląga (24.08.2004)
   

- Skarga do WSA w Olsztynie (10.08.2004)
   

- Pismo do Zarządu SM Zakrzewo w Elblągu (16.07.2004)
   

- Pismo do KK NSZZ Solidarność (06.07.2004)

Banner