CIEKAWE STRONY WWWW tym miejscu pragniemy zgromadzić jak najwięcej adresów stron www bezpośrednio lub pośrednio związanych z tematyką sybiracką i tematyką martyrologii Narodu Polskiego.
1. http://zwiazeksybirakow.strefa.pl

Strona Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

2. www.sybiracy.pl

Serwis internetowy "Sybiracy" jest wirtualnym pomnikiem upamiętniającym wywózkę polskich rodzin z kresów wschodnich Rzeczypospolitej na daleką Syberię. Głównym jego celem jest zaprezentowanie wspomnień i relacji osób, które doświadczyły tych tragicznych wydarzeń. Serwis powstał z inicjatywy Edwarda Drozda - Sybiraka - oraz jego rodziny.

3. www.aforgottenodyssey.com

Anglojęzyczny serwis internetowy "A Forgotten Odyssey" (Zapomniana Odyseja). Bardzo wysoki poziom merytoryczny opracowania. Bogata lista książek i filmów traktujących o walce i martrologii Polaków w XX wieku. Z pewnością jeden z najlepszych serwisów tematycznych. Istnieje możlwiość zakupienia filmu "Zapomniana odyseja" traktującego o deportacji 1,7 mln Polaków w 1940 do ZSRR.

4. www.aforgottenodyssey.com/gallery

Bardzo ciekawy dział serwisu "A Forgotten Odyssey" (Zapomniana Odyseja) stanowi "AFO and Kresy-Siberia Photo Album". Znajdziemy w nim wiele zdjęć z Kresów i Syberii. Ciekawostkę działu stanowi galeria zawierająca nazwiska i dane osób ewakuowanych z Rosji do Persji z Armią Andersa w 1942 r.

5. www.ska.pl/biorytm/wynaradawianie.htm

Strona "Deportowani z historii" będąca podstroną prywatnej strony Władysława Czapskiego z "Koła Wychowanków Szkół Polskich Isfahan-Liban". Dużo zdjęć i ciekawych tekstów. Znajdziemy tu m.in. listy dzieci i młodzieży z Kresów Polski, które zostały deportowane do ZSRR, a następnie do Iranu, Libanu, Palestyny, Indii, Afryki, Nowej Zelandii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, USA.

- Iran (Persja) - 11 6131 osób
- Liban - 3 500 dzieci
- Indie - 4 500 dzieci
- Nowa Zelandia - 732 dzieci
- Meksyk - 1 400 dzieci
- kraje Afryki - 10 000 dzieci
- Palestyna - 3 000, w tym 871 dzieci
- Wielka Brytania
- USA
- inne, nie wymienione kraje

Na uwagę zasługuje przytoczony na stronie artykuł Aleksandra Donde, który ukazał się w gazecie "HOBOE BPEMR". Rosyjski dziennikarz pisze m.in.: "Polacy, którzy znaleźli się na froncie zachodnim i w samej Anglii, jeszcze w trakcie wojny mogli opowiedzieć o tym, co ich spotkało po okupacji wschodniej Polski przez wojska radzieckie. Nikt ich jednak nie chciał słuchać, zaś władze angielskie usilnie doradzały, by nie opowiadali o tym, co im przyszło przeżyć w trakcie deportacji: bały się zrazić sobie potężnego sojusznika. A poza tym zachodni politycy, a nawet zwykli ludzie, z instynktownym niedowierzaniem przyjmowali relacje naocznych świadków. Były to opowieści tak niesamowite, że wydawały się nieprawdopodobne."

6. www.ska.pl/biorytm/main.php

Strona prywatna Władysława Czapskiego z "Koła Wychowanków Szkół Polskich Isfahan-Liban". Pan Czapski prosi o udostępnianie dowodów wynaradawiania polskich dzieci w ZSSR i przesyłanie materiałów na e-mail: biorytm@plusnet.pl.

7. www.ska.pl/biorytm/faks.htm

Bardzo ciekawa galeria zdjęć na prywatnej stronie Władysława Czapskiego z "Koła Wychowanków Szkół Polskich Isfahan-Liban". Na uwagę zasługują m.in. zdjęcia z obchodów 63. rocznicy agresji ZSSR na Polskę w dniu 17.09.1939 (obchody we Wrocławiu 17 września 2002).

8. www.polishheritage.co.nz/SYBIRACY/SYBIR.HTM

Strona Sybiraków Oddział w Nowej Zelandii. Trzeba pamiętać, że Sybiracy i ich potomkowie żyją na całym świecie...

9. www.zwoje-scrolls.com/zwoje03/text04p.htm

Ciekawy artykuł w Zwojach Polskich, przedrukowany z kwartalnika SPK w Kanadzie 4/144 z października 1997, który wraca w bardzo rzeczowy sposób (w oparciu o materiały polskie z 1966 roku) do bitwy pod Lenino. Trudno nie zgodzić się ze znanym przypuszczeniem, że tak przygotowana i odgórnie dowodzona bitwa w okolicach Lenino była celowym wyniszczeniem polskich żołnierzy 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki.

Autor artykułu pisze m. in.: " Taki to już nasz parszywy los, że musimy podejmować decyzje, których żaden inny naród na świecie nie musiał. Nawet sobie ich nie wyobrażał. Żołnierze frontowi pod Lenino i potem walczyli i przelewali krew za wolną Polskę. Ale jak powiedział weteran tych bitew Władysław Skoczylas: "O ustroju przyszłej Polski decydowali za nas sztabowcy i politrucy". Czyli Berling, Wasilewska, Jaruzelski, etc. Polacy w bitwach na Wschodzie wypełnili swoje obowiązki walki o Polskę. Jest winą tylko możnych tego świata, żeśmy razem celu nie osiągnęli. "Przegrani zwycięzcy". "

Autor tekstu, Mieczysław Szczeciński, były żołnierz II Korpusu, jest redaktorem kwartalnika SPK w Kanadzie i honorowym prezesem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie.

10. http://wojsko-polskie.pl/wortal/document.php?id=1015&pageNo=5

O bitwie pod Lenino na łamach stron Wojska Polskiego.

Straty dywizji kościuszkowskiej poniesione w dwudniowej bitwie pod Lenino były bardzo duże. Z jej szeregów ubyło ponad 3 tysiące żołnierzy, z czego 510 poległych, 1776 rannych, ponad 650 zaginęło bez wieści, 116 dostało się natomiast do niemieckiej niewoli. Straty własne dywizji kościuszkowskiej wyniosły blisko 24% stanu osobowego i procentowo przewyższały straty 2 Korpusu Polskiego poniesione w walkach o Monte Cassino...

11. http://www.sybiracy.wckp.lodz.pl

Strona Związku Sybiraków Oddział w Łodzi. Na szczególną uwagę zasługuje dział "Poszukiwania". Podamy w tym miejscu tylko jeden przykład z tego działu. Budzi on strach, a jednocześnie zmusza do refleksji:

"...W 1946 r., kiedy wracałam z zesłania do Polski na przełomie marca-kwietnia 1946, już w Europie zatrzymał się nasz transport na jednej ze stacji (nie pamiętam jej nazwy). Nasz transport - były to wagony towarowe, ale okna bez krat i drzwi bez rygli. Na przeciwległych torach stał podobny transport, ale okratowany, z zaśrubowanymi drzwiami i konwojowany przez uzbrojonych NKWD-zistów. W naszym wagonie wrzało od polskiej mowy. Z przeciwnego wagonu wyjrzała młoda dziewczyna, upewniła się na migi, że blisko nie ma straży i przez kraty pokazała kartkę: Jestem Polką. Skazana na 10 lat łagru. Proszę zawiadomić matkę: Zofia... (nazwiska nie pamiętam), Łódź, Stary Rynek 10. Za parę minut sąsiadujący transport ruszył na wschód. Po przyjeździe do Polski moja mama (obecnie już nie żyje) napisała ostrożny list do pani Zofii. Bardzo szybko nadeszła odpowiedź, ale nie od pani Zofii, tylko od Jadwigi (nazwiska też nie pamiętam), przedstawiającej się za siostrę pani Zofii. Oznajmiała, że Zofia zmarła.

Pomimo tego że byłam wtedy bardzo młodą dziewczyną, ten przypadek i tę dziewczynę przez kraty wagonu widzę do dziś przed oczami. Ciekawa jestem, czy ta osoba przeżyła łagier, czy wróciła do Polski i czy jest w Łodzi ona lub jej rodzina. Byłabym bardzo wdzięczna za wiadomość, choć to już jest historia."

12. www.montecassino1944.it

Włoska strona o bitwie pod Monte Cassino. Dużo informacji. Dostępna polska wersja językowa.

13. http://stacie.webpark.pl/przes.html

Strona historyka, prof. dr hab. Stanisława Ciesielskiego "Polacy w ZSRR". Strona zawiera następujące działy : Z Ukrainy do Kazachstanu, Deportacje 1940 - 1941, Życie codzienne zesłańców, Zesłańcy lat wojny, Syberia w oczach zesłańców, Wschodnie losy Polaków, Powrót Polaków z ZSRR.

14. http://stacie.webpark.pl/pol_kaz.html

Polacy w Kazachstanie - sporo ciekawych informacji. Opracowanie - prof. dr hab. Stanisław Ciesielski. Warto zwrócić uwagę na internetową wizytówkę książki "Polacy w Kazachstanie - historia i współczesność" pod redakcją Stanisława Ciesielskiego i Antoniego Kuczyńskiego. Na stronie znajdziemy niewielkie fragmenty tego bardzo ciekawego opracowania.

15. http://stacie.webpark.pl/sovdep.html

Opracowanie pod tytułem "Masowe deportacje w ZSRR" autorstwa prof. dr hab. Stanisława Ciesielskiego. Bardzo dużo informacji. Strona zawiera nastepujące rozdziały: Deportacje Polaków z Ukrainy w 1936 r., Deportacja Czecznów i Inguszów, Deportacja Karaczajów, Deportacja Bałkarów, Deportacja Kabardyjczyków, Deportacje ludności polskiej 1940-1941 - Stan badań, Deportacje z Krymu w 1944 r., Deportacje Kałmuków, Deportacje z Zakaukazia, Destalinizacja a deportowane narody ZSRR.

16. http://stacie.webpark.pl/deport.html

Opracowanie pod tytułem "Deportacje Czeczenów i Inguszów w 1944" autorstwa prof. dr hab. Stanisława Ciesielskiego. Warto zwrócić uwagę, że deportacje obejmowały bardzo wiele narodów i grup etnicznych i były zakrojone na olbrzymią skalę.

17. www.personal.psu.edu/users/w/x/wxk116/sjk/kolyma1.htm

Anglojęzyczne opracowanie pod tytułem "KOLYMA - The Land of Gold and Death" ("Kołyma - ziemia złota i śmierci") autorstwa Stanleya J. Kowalskiego. Bardzo dużo informacji. Wiele zdjęć. Ciekawa lektura dla osób znających język angielski.

18. http://zwiazeksybirakow.strefa.pl/jgora

Strona Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej Górze.

19. http://pawet.narod.ru/lida/old_churh/index.html

Kościoły chrześcijańskie powiatu lidzkiego na starych fotografiach Jana Balzunkiewicza (początek XX wieku). W zbiorze 30 fotografii. Strona w języku rosyjskim.

20. http://pawet.narod.ru/lida/index.html

Miasto Lida i powiat lidzki na starych fotografiach, widokówkach i obrazach. Kilkaset zdjęć. Strona w języku rosyjskim.

21. http://pawet.narod.ru

Historia i kultura miasta Lida i powiatu lidzkiego. Dwie wersje językowe: angielska i rosyjska. Wiele działów tematycznych. Polecamy!!!

22. www.golgotawschodu.pl

Strona internetowa Rodziny Katyńskiej.

(...) Po prawie 65 latach od mordu katyńskiego nadal jesteśmy w punkcie wyjścia. Przez ponad pół wieku żaden sąd, żaden trybunał nie uznał zbrodni katyńskiej za zbrodnię ludobójstwa. Nikt nie ustalił okoliczności mordu. Nie znamy pełnej listy jego sprawców. Wiele poszlak wskazuje, że większość jeńców była mordowana nie nad dołami katyńskimi, ale w więzieniach NKWD w Smoleńsku i Moskwie. Istnieją zatem znaki zapytania co do podstawowych kwestii. Sprawa Katynia stanowiła istotną kwestię w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej. Zajmowały się nią parlamenty państw zachodnich, w tym USA i Wielkiej Brytanii. Związek Radziecki wpływał na rządy państw zachodnich w celu uniemożliwienia upamiętnienia zbrodni. Kiedy na początku lat 70. BBC zamierzała wyemitować film o Katyniu ambasador angielski został wezwany na Kreml. Podobnie, kiedy środowiska polonijne chciały wybudować w Londynie pomnik upamiętniający ludobójstwo. Sowieci dla uzasadnienia swoich racji powoływali się przy tym na wyrok Trybunału Norymberskiego, co stanowi modelowy przykład "perwersji prawnej", albowiem Trybunał w wyroku końcowym o Katyniu nie wspomniał ani słowa. Odwoływano się także do szantażu grożąc rządom państw tolerujących działania upamiętniające Katyń "pogorszeniem stosunków wzajemnych". Dzisiaj można pisać książki o Katyniu, można stawiać pomniki. Nadal jednak istnieje potężny opór przed nazwaniem zbrodni po imieniu. Opór przed wyraźnym stwierdzeniem, że był to akt ludobójstwa. (...) - pisze na łamach strony internetowej ksiądz Prałat Zdzisław Peszkowski.

23. www.sciesielski.republika.pl

Bardzo bogata w informacje strona internetowa prof. dr hab. Stanisława Ciesielskiego. Witryna zawiera m. in. działy: System represji w ZSRR, Masowe deportacje w ZSRR, Deportacje Polaków do ZSRR, Polacy w Kazachstanie, Wschodnie losy Polaków, Kresy Wschodnie, Przesiedlenia Polaków z ZSRR. Polecamy!!!

24. www.sybirak.glt.pl

Oficjalna strona internetowa miesięcznika Sybirak - laureata I nagrody Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce w 1991 r. za prace dokumentujące losy Polaków pod terrorem sowieckim i komunistycznym.

25. http://pawet.narod.ru/book/hist/malewski.html

Czesław Malewski - wykaz alfabetyczny z 1844 r. majątków powiatu lidzkiego ze wskazaniem właścicieli i ilości dusz męskich przez nich posiadanych, według spisu z 1834 r.- następna strona -Strona dwumiesięcznika "Głos Ojca Pio"Indeks Represjonowanych