GALERIE

- galeria nr 4 -

Galeria nr 4 - Galeria zdjęć z Kresów Wschodnich upamiętniająca 77 Pułk Piechoty (Strzelców Kowieńskich)

W tym miejscu wspomnieć należy, że Sybiracy mieszkali na Kresach. Rewolucja bolszewicka w Rosji, I i II wojna światowa były przyczyną represji ze strony wschodniego sąsiada, które spotkały ludzi mieszkających na wschodnich rubieżach państwa polskiego, m. in. żołnierzy bohatersko broniących granic Rzeczypospolitej. Spotkał ich nierzadko straszny los. Wielu z nich leży w odkrytych i do dziś nie odkrytych zbiorowych mogiłach rozsianych na terenie całej Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Katyń, Charków, Miednoje, Smoleńsk, Kalinin to miejsca, które budzą niepokój, smutek, przygnębienie...

Biuro Polityczne KC WKP 5 marca 1940 r. podjęło uchwałę, w której poleciło NKWD rozstrzelanie polskich jeńców wojennych. Pod uchwałą podpisał się Józef Stalin. Rozkaz zamordowania oficerów wojska polskiego, funkcjonariuszy policji państwowej, służby więziennej, urzędników, właścicieli ziemskich, nie był przypadkowy. Stanowił część zaplanowanej przez najeźdźców akcji przeciw Narodowi Polskiemu, która miała swój początek w sierpniu 1939 roku, kiedy niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim Ribbentrop i sowiecki komisarz Wiaczesław Mołotow podpisali tajny protokół do paktu o nieagresji. Rozstrzelanie jeńców wojennych miało odbyć się bez śledztwa, aktu oskarżenia i wyroku sądu. Uchwała w sposób oczywisty była pogwałceniem prawa międzynarodowego, w tym konwencji haskiej z 1907 r. i konwencji genewskiej z 1929 r. Łącznie w 1940 roku Sowieci zamordowali prawie 22 tysiące Polaków - jeńców wojennych.

Niestety, do dziś Zachód nie chce mówić o tym haniebnym czynie. W marcu 2005 r. podczas otwarcia sesji PE w Strasburgu przewodniczący Borrell oświadczył "iż w związku z wnioskiem polskich posłów w sprawie zachowania minuty ciszy ku czci 14 000 polskich oficerów zabitych w Katyniu przez Armię Radziecką 5 marca 1940 r., Konferencja Przewodniczących podjęła decyzję, iż na posiedzeniu plenarnym nie będzie mieć miejsca systematyczne upamiętnianie tragicznych wydarzeń z przeszłości"...

My nie zapomnimy o ludziach, dla których najwyższymi wartościami były BÓG, HONOR I OJCZYZNA.

- powrót -