GALERIE

- galeria nr 3 -

Galeria zdjęć z uroczystości w Sanktuarium Sybiraków w Grodźcu Opolskim.

Oddział Związku Sybiraków w Elblągu kilkakrotnie brał udział w obchodach rocznicowych i zjazdach Sybiraków z całego świata, jakie odbywają się od wielu lat w Sanktuarium Sybiraków w Grodźcu Opolskim. Tu też 29 sierpnia 2004 r. miała miejsce Suma Dziękczynna za Ukoronowanie Obrazu, za Sanktuarium M. B. Sybiraków i za 25 lat Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. W Sumie brała udział liczna reprezentacja Sybiraków z Oddziału ZS w Elblągu. Dzień wcześniej, tj. 28 sierpnia, Sybiracy z całej Polski (i nie tylko), w tym Sybiracy z Oddziału ZS w Elblągu, wzięli udział w Drodze Krzyżowej w nowozbudowanej Kalwarii - wotum 10-lecia Koronacji Obrazu Kresowego M.B. Sybiraków i 25-lecia Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II.- powrót -